Ana sayfa Hastahane İNSAN KAYNAKLARI İDARENİNDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇİMİ

İNSAN KAYNAKLARI İDARENİNDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇİMİ

0
İNSAN KAYNAKLARI İDARENİNDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇİMİ
insan

Çalışan temini ve seçimi, işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların araştırılması, seçilmesi ve işe alınması süreçlerini kapsayan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Uyargil ve d., 2009: 85). Farklı bir tanıma göre ise çalışan temini, işletmenin çalışan işe alma sürecinde adayları değerlendirirken detaylı ve profesyonel çalışan seçme tekniklerinin kullanılmasıdır (Way, 2002: 767). İşletmelerin uluslararası piyasalardan pazar paylarını artırmaları ve dolayısıyla rakipler karşısında hemen erimemeleri için organizasyona nitelikli, kaliteli ve işletmeye artı bir değer katacak elemanın ya da işgörenin seçimi gelmektedir. Rakiplerimiz karşısındaki en etkili aracımız şüphesiz ki uygun işe uygun işgörenin bulunması ve seçimidir. Teknoloji devi olarak tanınan süper güçlerden ağır makinalı silah veya yüksek teknolojik askeri mühimmatı transfer ettiğimiz halde ilgili araçların yazılım ve şifrelerini bir türlü elde edemiyoruz. Yani “paranın her kapıyı açtığı” ifadesi maalesef beyin gücü veya kalifiyeli işgörenin bulunması noktasında ne kadar aciz kaldığı gözler önüne seriliyor. Bundan dolayı işletmelerin üzerinde düşünmesi gereken en temel konulardan biri işletmenin verimlik ve kârlılık vb. amaçlarından dolayı işletme için en uygun işgörenin temin edilmesi gerekmektedir

Gerçekten de işe uygun çalışan alınmadığı takdirde verimliliğin azalması, moralsizlik, çatışma, işgücü kaybı, iş kazalarında artma gibi istenmeyen durumların oluşması kaçınılmazdır. Sonuçta hem çalışana hem de işletmeye maliyeti yüksek olan işten çıkma veya işten çıkarılma durumları ortaya çıkacaktır (Sabuncuoğlu, 2000: 73-74). İş gören bulma ve seçme süreci birçok hazırlık safhası gerektirir. İşletmenin amaçları doğrultusunda personel planlaması yapılması, seçilecek personelin yapacağı işin iyi ve anlaşılır bir şekilde tanımlanması ve bu tanımlara uyacak iş gören niteliklerinin belirlenmesi gerekmektedir (Çağlayan, 2015: 13-14). Kurumların hepsi doğal olarak en iyi elemanlarla çalışmak istemektedir. En iyiyi seçmek için ihtiyacın tanımlanması, başvuru yönetimi, seçme ve yerleştirme süreçleri takip edilir. Eleman ihtiyacı belirlendikten sonra açık duyuru sistemi, gazete ilanı, e-ortam, insan kaynakları danışmanları, üniversiteler gibi yöntem ve sistemler kullanılarak adaylara ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan adayların seçme ve yerleştirilmesi için ön eleme, sayısal veya sözel sınavlar, kişilik envanterinin değerlendirilmesi, mülakatlar ve simülasyon gibi süreçler işletilerek karar verilir. Aday da işi kabul ederse iş sözleşmeleri ile işe başlama süreci gerçekleşir (Yarımkaya, 2011: 21-24). Gereksinme Duyulan Personelin Bulunmasında İki Kaynaktan Yararlanılır(Sabuncuoğlu, 2008: 72-73)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here