Ana sayfa Parkison / Multipl Parkinson Hastalığı Nedir ?

Parkinson Hastalığı Nedir ?

0
Parkinson Hastalığı Nedir ?
Parkinson

PH, geleneksel olarak motor sistem hastalığı olarak ele alınmaktaysa da bugün artık motor ve nonmotor (otonomik, davranışsal, bilişsel ve duysal) tutuluş paterni ile çok daha kompleks bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Patolojik bulgu olarak eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlar (Lewy cisimcikleri) ve substantia nigrada dopaminerjik nöron kaybı görülür. PH’nın kardinal klinik belirtileri bradikinezi, rijidite, tremor ve postüral instabilitedir. Hastalık sıklıkla asimetrik olarak, vücudun bir yarısında başlar ve en sık başlangıç bulgusu bir ekstremitede gözlenen istirahat tremorudur. PH tanısında altın standart nörolojik muayenenedir. PH tanısı, öykü ve klinik bulgulara dayanarak ve diğer olası tanılar dışlanarak konulur. PH’nın premotor bulguları olarak da kabul edilen REM uykusu davranış bozukluğu, anosmi ve konstipasyon hastaların çoğunda görülür. Bu bulgular, motor bulguların başlamasından yıllarca önce ortaya çıkabilir. Uygun zihinsel testlerle bakıldığında hastaların birçoğunda hafiften ağıra kadar uzanan zihinsel işlev bozuklukları saptanır. Özellikle yaşlı hastalarda ve hastalığın ilerleyen yıllarında hastaların bir kısmında PD gelişebilir, bu oran hastalığın 15-20. yıllarında %50-80 gibi çok yüksek rakamlara ulaşabilir (18).

PH tipik olarak sinsi başlar ve yıllar içinde yavaş olarak ilerler. Dopaminerjik tedavi ile hastaların prognozu anlamlı olarak düzelmiş ve beklenen yaşam süresi uzamıştır. Hastalığın ilerlemesiyle dopaminerjik tedaviye bağlı motor komplikasyonlar, dopaminerjik tedaviye yanıtın azalması ve nondopaminerjik etkilenme bulgularının şiddetlenmesi klinik tabloyu ağırlaştırır. İleri evrede jeneralize bradikinezi, postural insitabilite ve donma gibi motor tutulum belirtileri, bulber tutulum ve demans prognozu belirlemektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here